on 25.8.2012 by Dorry in Nezařazené, Comments (0)

Evropská unie ve stínu etruských měst

Začátkem prvního tisíciletí před našim letopočtem, se začal na území Itálie v oblasti dnešního Toskánska rozvíjet národ, který je zahalen mnoha tajemstvími. Řekové je nazývali Tyrhény a Římané Etrusky. Etruskové do značné míry ovlivnili naší západní kulturu, protože mnoho jejich zvyků a tradic převzali postupem času samotní Římané. Odkud Etruskové přišli je dodnes předmětem diskuze. Nejvíce uznávaným názorem je, že Etruskové přišli z oblasti Egejského moře. Nicméně se do dnešní doby nenašla přímá návaznost na národy žijící v této oblasti. Další názor tvrdí, že přišli ze severu z oblasti Alp. Jiní se domnívají, že Etruskové jsou původními obyvateli Itálie, kteří se od 8. století př. n. l. začali kulturně rozvíjet.

Etruská společnost byla na vysoké úrovni, jak to dokazují archeologické vykopávky a svědectví starověkých autorů.

V Itálii bylo osmnáct etruských měst. Etruská města nikdy netvořila jeden státní celek. Byla sice spojena do náboženské federace, ale každé město mělo svou vlastní samosprávou a krále. Proč tak vyspělá civilizace byla nakonec pohlcena tehdy méně vyspělou římskou společností? Odpověď se může skrývat v samotné federaci měst. Etruskové se nikdy nedokázali sjednotit proti společnému římskému nepříteli. Na rozdíl od Etrusků Římané měli centralizovanou vládu a mohli vést jednotnou politiku. Římané dobývali jedno etruské město po druhém, aniž by si etruská města vzájemně pomáhala. Od 3 století př. n. l. Etruskové v Itálii začali ztrácet vliv a nakonec se postupně asimilovali do římské společnosti.

Etruská federace mi připomíná Evropskou unii. I tam totiž existují „národní samosprávy“, které jsou většinou lhostejné k tomu, co se děje za hranicemi jejich státu. Evropská unie by měla dlouhodobě usilovat o vytvoření jednotného evropského státu s monarchistickou ústavou bez národních hranic, ale s regiony spravované místními zástupci. V nynější době jsou některé státy Evropské unie v pozici etruských měst, které spíše dbají o své národní zájmy než o bezpečnost a zájem celku. Nezájem o celek může národní státy přivést před problém, na který v konečném důsledku samy doplatí.

Etruská města založená na nezávislé samosprávě se nebyla schopna bránit proti cizí expanzi. Následkem toho zanikla jedna vyspělá civilizace.

About the author

Dorry

Žádné komentáře

Napsat komentář

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>