on 18.7.2012 by Dorry in Nezařazené, Comments (0)

Efeské hovory VII. – Dionýsovy údy

 

V Orchomenu se slavil  dionýsovský svátek Agriónia. Dionýsovy vyznávačky předstíraly, že hledají svého boha a když se dohodly, že odešel k Múzám, usedly do kruhu a dávaly si hádanky. Sledoval jsem je a  pochopil, že Dionýsos je symbolem hledání částí, souvislostí, které nás dovedou k celku, k celému poznání. Když se Dionýsos narodil Diově milence Semele, dceři thébského krále Kadma, žárlivá Héra chtěla dítě zabít. Titáni se na Héřin příkaz zmocnili malého Dionýsa a roztrhali ho na kousky. Rheia, Diova matka, však části těla znovu posbírala a složila dohromady.

Moudrý z tohoto příběhu pochopí, že každý z nás je Rheiou. Hledáme části Dionýsova těla. Tyto části mohou být náboženskou pravdou nebo také odpovědí na naše životně důležité otázky. Neměli bychom být jako Titáni, dělit Pravdu a z toho co získáme si vytvořit svůj náhled na Boha. Měli bychom být jako Rheia, spojit všechny části Pravdy a vidět Boha takového, jaký ve skutečnosti je. Dionýsovy údy hledáme i v našich životech. Proč se děje, co se právě děje? Tato otázka pramení z nevědomosti. Nevědomost je vlastnění pouze jednoho Dionýsova údu. Někdy ani nevíme, kterou část údu vlastně máme. Pokud chceme nalézt ostatní údy, přestaňme se dívat na svět a život z pohledu svého sobectví. Zaměřme se na celý kosmos, Dionýsovu ideu uceleného boha, která nám bude prozrazovat, kde máme hledat zbytek. Nemysleme si, že po nalezení všech částí jsme dospěli k cíli. Naopak! Tento Dionýsos započne svou dlouhou cestu poznání, která ho jednoho dne přivede společně s vámi mezi Olympany.

Inspirováno Xenofanem

About the author

Dorry

Žádné komentáře

Napsat komentář

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>