on 22.3.2012 by Dorry in Osobní, Comments (0)

Okolnosti nebo nutnost?

Tvrdí se, že okolnosti působí na lidskou povahu a nutí ji se projevit. Když v životě začne něco vycházet, zlepší se společenské postavení, získá se více majetku nebo moci a naopak, tehdy se začne projevovat povaha.  Často lze vidět, jak ti, které potkala či opustila štěstěna, se změní a jednají proti svým předešlým zvykům. Podle mého názoru je  mylné se domnívat, že by okolnosti donucovaly projevit povahu. Myslím si, že jsou lidé nuceni, buď pod vlivem přátel, anebo v důsledku složité situace, hovořit a jednat v rozporu s vlastními zásadami a povahou. Například vláda císaře Nerona, dokud Seneca na Nerona pozitivně působil, byla klidná. Jakmile se obklopil pochlebníky, začala projevovat krutost. Nelze říci, která povaha je dobrá čí špatná, když na ni začnou působit okolnosti. Spíše se ptejme, zda nejedná v rozporu s jeho předešlými zásadami nucen lidmi či situacemi.

 

About the author

Dorry

Žádné komentáře

Napsat komentář

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>