on 12.3.2012 by Dorry in Nezařazené, Comments (0)

Když se Filip V. ujal trůnu, získal si, miláček celého Řecka, jak ho zpočátku Řekové nazývali, skrze své chování a důvěryhodnost, srdce všech Řeků. Místo vojenských posádek, vládla na akropolích v Řecku jeho důvěryhodnost. Tu však ztratil, když se mu naskytla možnost obsadit lstí messénskou akropoli. Když stoupal na akropoli a vykonal oběť, přátelé mu řekli: „Máš-li mysl věštce, je třeba co nejrychleji odejít, máš-li však zkušeného krále, je třeba akropoli udržet, abys pak, když ji nyní opustíš, nemusel hledat jinou, vhodnější příležitost.“ Filip se nakonec messénské akropole sice zmocnil, ale ztratil důvěryhodnost ve všech akropolích v Řecku. Tak vyměnil důvěru obcí, mocnější strážkyni než jsou zbraně, za malý zisk a ztrátu lásky celého Řecka.
I pro nás jsou někdy materiální hodnoty cennější než dobré vlastnosti, ale to jen do té doby, dokud nepřijde nepřízeň osudu a nevezme si nazpět to, co nám jen propůjčila. Naopak dobré vlastnosti, nám nemůže vzít ani osud, protože nejsou vedle nás, ale v nás.

About the author

Dorry

Žádné komentáře

Napsat komentář

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>