on 27.12.2011 by Dorry in Nezařazené, Presokratici, Společenské, Comments (0)

Oidipův příběh a my

Oidipův příběh je šifra, kterou když rozluštíme, staneme se více vnímavými vůči osudu.

Thébský král Láios dostal věštbu, podle které ho měla čekat velmi špatná budoucnost. Jeho právě narozený syn se měl stát jeho vrahem a budoucím chotěm své vlastní matky. Král byl zděšen, a proto poručil, aby narozenému dítěti probodli nohy, svázali je řemeny a následně aby nemluvně pohodili v lese na hoře Kithairón.

Otrok, který měl chlapce odnést do lesa, se však slitoval a předal dítě jednomu z pastýřů korintského krále. Protože král Polybos neměl vlastní děti, přijal nalezence za vlastního a podle propíchnutých nohou mu dal jméno Oidipús. Mladý Oidipús se domníval, že je vlastním synem královského páru. Když mu ale jednou při hostině opilý přítel vytkl jeho původ, odebral se do delfské věštírny, aby se otázal na své rodiče. Když chtěl Oidipús zjistit čí je syn, Apollón mu na to neodpověděl, ale řekl mu, že se stane otcovrahem a ožení se s vlastním matkou.

Rozrušený mladík, který své domnělé rodiče velice miloval, se okamžitě rozhodl, že už se domů nevrátí, aby se vyhnul předpovídanému osudu. Cestou z Delf však nevědomky zabil svého vlastního otce Láia. Když potom nedaleko Théb rozluštil hádanku Sfingy, a osvobodil od ní město, odměnou získal thébský trůn a ruku ovdovělé královny Iakosty. Nevěděl, že je jeho matkou. Po několika letech jeho panování postihl Théby strašný mor. Občané poděšení touto pohromou se obraceli ke svému králi o pomoc. Oidipús poslal do Delf poselstvo, aby se zeptalo Apollóna, jak mor odvrátit. Oidipús se dozvěděl, že je třeba potrestat vraždu krále Láia, jejíž viník zůstal nenalezen. Při hledání vraha se ovšem Oidipús dozvěděl o svém skutečném původu i o tom, že on sám je tím vrahem.

To, co bychom si měli odnést z této tragédie, je, že nikdo není pánem svého osudu.

Thébský král Láios se snažil vyhnout svému osudu zabitím svého syna. Právě tato snaha však vedla k jeho naplnění. Když se o tomto svém osudu dozvěděl Oidipus, snažil se mu vyhnout tím, že opustí své adoptivní rodiče. Toto rozhodnutí ho však přivedlo ke střetu a zabití Láia a pozdější svatbě se svou skutečnou matkou.

Uvědomil jsem si, že osud nezná čas ani chronologii. Důsledek může někdy předcházet příčině. Věštba Láiovi prozradila, že bude potrestán za něco, o čem ještě neměl ani tušení, že udělá. Dozvěděl se, že ho jeho syn zabije, ale aby ho zabil, bude se muset pokusit zabít nejprv svého syna. Za tento pokus (zločin), zaplatil svou smrtí. Oidipús byl zase potrestán za vraždu svého otce vyhnáním z vlasti.

Vidím v tom také poznání, které by si měl každý přisvojit. Pomsta se může stát příčinou toho, že i nám se někdo bude chtít mstít. Tomu zas odplatí někdo jiný a tak tu půjde do nekonečna.

About the author

Dorry

Tags: , , , , ,

Žádné komentáře

Napsat komentář

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>