on 29.7.2014 by Dorry in Nezařazené, Comments (0)

Efeské hovory X. – Jáma

Uběhlo několik týdnů od chvíle, co jsem navštívil Eleusis. Účastnil jsem se tamních mystérií a za šumění posvátného dubu jsem rozmýšlel, co mi tento silný prožitek  měl prozradit. Nemohu hovořit o božstvu, které bylo všude přítomno ve světelném plášti, ale přece jen něco prozradím. Předtím, než jsem mohl vstoupit do posvátných prostor, musel jsem se dokonale očistit. Nechat za sebou vše staré a zapamatovat si nové. Vystoupil jsem do posvátného okrsku, kde se nacházela jáma podobná pánvi. V jámě byl otvor a podle zvyku jsem do něho strčil nohy. V té chvíli mne někdo vtáhl a silou vodopádu jsem projel otvorem do velkého prostoru. Dál jsem vázán mlčenlivostí.

Měl jsem pocit, že jáma byla jako matčino lůno a cesta otvorem porod. Hovořil jsem příliš. Nyní musíš zjistit sám, zda porod  vnímat jako příchod na tento svět nebo právě naopak jako odchod. Připravuji se na mysteria zde na zemi, abych po smrti pohlédl Věčnému do tváře? Či spíše se za řekou Styx připravuji na mysterium zvané život na zemi, abych spatřil Věčného. Nebo je to obojí? Má být porod odchodem ze života, přípravou, abych spatřil Věčného a zároveň když Ho spatřím, očišťuji se, abych ho spatřil v čase na zemi?

Ať již život tento očistou je či mysteriem,
přece velmi záleží zda očištěni odejdeme,
zda mysteriem býti má, pak nezapomeň:
kdo znesvětí obřad, ten pokutu je dlužen.

Efeské hovory IX. – Každému osud vybral jiný los

on 29.1.2013 by Dorry in Nezařazené, Comments (0)

Za srpnové noci ve městě Tarsus jsem se uchýlil do Mithrova chrámu, abych se občerstvil ve stínech budovy před přicházejícím dusnem. Chvíli jsem se procházel, pak usedl a přikryl svým […]

Read more...

Efeské hovory VIII. – Štěstěna vládne

on 17.10.2012 by Dorry in Nezařazené, Comments (0)

Procházel jsem se po hřebenech Parnásu. Vítr si hrál s korunami stromů, mraky se dotýkaly vrcholků a zvuk ovčích zvonků se rozléhal v dál. Představoval jsem si jak satyrové a […]

Read more...

Evropská unie ve stínu etruských měst

on 25.8.2012 by Dorry in Nezařazené, Comments (0)

Začátkem prvního tisíciletí před našim letopočtem, se začal na území Itálie v oblasti dnešního Toskánska rozvíjet národ, který je zahalen mnoha tajemstvími. Řekové je nazývali Tyrhény a Římané Etrusky. Etruskové […]

Read more...

Efeské hovory VII. – Dionýsovy údy

on 18.7.2012 by Dorry in Nezařazené, Comments (0)

  V Orchomenu se slavil  dionýsovský svátek Agriónia. Dionýsovy vyznávačky předstíraly, že hledají svého boha a když se dohodly, že odešel k Múzám, usedly do kruhu a dávaly si hádanky. Sledoval […]

Read more...

Efeské hovory VI. – tajemný stařec

on 5.7.2012 by Dorry in Nezařazené, Comments (0)

V efeských ulicích je zase rušno. Pekař nabízí za rachotu vozů své výrobky, rybáři kuchají ryby a diskutují s místními povaleči.  Členové městské rady pozorně vybírají šperky pro své ženy či milenky […]

Read more...

Efeské hovory V. – gladiátorská aréna

on 14.6.2012 by Dorry in Nezařazené, Comments (0)

Kráčel jsem silnicí směrem k městu a přemýšlel nad svým těžkým osudem. Slzy v očích mi občas znemožňovaly pohled na cestu. Říkal jsem si, proč musíme neustále snášet tolik strastí? […]

Read more...

Efeské hovory IV. – rituály přechodu

on 9.5.2012 by Dorry in Nezařazené, Comments (0)

Procházel jsem se se svým přítelem Diomarchem po Artemidině chrámu a zastavili jsme se u hloučku, který obdivoval malbu etap lidského života. V kruhu byly vyobrazeny čtyři nejdůležitější životní události […]

Read more...

on 3.5.2012 by Dorry in Nezařazené, Comments (0)

Nikdy by se neotevřelo Izraelitům moře, nikdy by se nezbavili otrockého jha, kdyby nedošli až ke břehu. Fáze dvě: Za námi egyptská jízda, není cesty zpět a před námi otevřené […]

Read more...

Efeské hovory III.

on 24.4.2012 by Dorry in Nezařazené, Comments (0)

O Bohu, filozofii a morálce, lze skutečně hovořit tehdy, pokud jsme prošli bouřemi života. Jako nelze říci o kormidelníkovi, že je dobrý, pokud se plaví po klidném moři, tak nelze […]

Read more...